Duszpasterze Parafii:


Proboszczem Parafii jest ks. kanonik mgr Zbigniew Zbrzezny.
Ks. kan. mgr Zbigniew Jerzy Zbrzezny