Aktualności:


WIELKI TYDZIEŃ I UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO AD 2019

Spowiedź od godz.17:00 ( poniedziałek, wtorek, środa)


WIELKI CZWARTEK - 18.04.2019

Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00 – początek Świętego Triduum Paschalnego. Po komunii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy.


WIELKI PIĄTEK – 19.04.2019

Droga Krzyżowa – godz.10:00

Koronka do Miłosierdzia Bożego – godz. 15:00

Liturgia na cześć Męki Pańskiej - godz. 18:00

Adoracja Krzyża do godz. 23:00

W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły. Rozpoczyna się też nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia.


WIELKA SOBOTA – 20.04.2019

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w godz. 9:30 - 16:30. Jeśli będzie dobra pogoda to święcenie pokarmów będzie miało miejsce na zewnątrz kościoła.

Liturgia Wigilii Paschalnej - godz. 19:00.Rozpocznie ona obchody Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.Jest to najważniejsza celebracja w całym roku liturgicznym.

Adoracja Krzyża do godz. 22:00


NIEDZIELA WIELKANOCNA – 21.04.2019

Msze św. - godz. 6:00 (z procesją rezurekcyjną); 9:30 – (chrzcielna) , 11:00, 12:15, 18:00. Nie ma Mszy św. o godz. 8:00!


PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 22.04.2019

Msze św. o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 12:15 i 18:00.
W środę 6 marca Kościół rozpoczyna czas Wielkiego Postu. Pierwszy dzień tego okresu – popielec – wiąże się z określonymi praktykami pokutnymi. Przypominamy ważne szczegóły dotyczące przypadającego wtedy postu ścisłego.

W kanonie 1251 Kodeksu Prawa kanonicznego czytamy: „Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość.
Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa” [czyli w Wielki Piątek-red.].

„Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia.
Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty” – precyzuje kanon 1252.

Zapisy te oznaczają, że w Środę Popielcową obowiązuje zarówno wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych jak i post ilościowy. Potraw zawierających mięso nie mogą tego dnia – tak jak w każdy piątek – spożywać osoby, które ukończyły 14 rok życia.
Co ważne: nie istnieje górna granica wieku, która znosiłaby obowiązywanie tej zasady. Z kolei ograniczyć się do spożycia trzech posiłków (w tym tylko jednego do syta) muszą osoby pełnoletnie, które nie rozpoczęły jeszcze sześćdziesiątego roku życia.


Źródło: Kodeks Prawa kanonicznego / brewierza.pl / gosc.pl


PIELGRZYMKA NA BAŁKANY - 2019

Parafia z Nasielska organizuje pielgrzymkę na Bałkany w dniach 16-23 września 2019. Bliższe informacje na temat pielgrzymki możemy otrzymać od ks. Proboszcza w kancelarii naszej parafii.
ŚW. STANISŁAW KOSTKA - PATRON DZIECI I MŁODZIEŻY


Stanisław przyszedł na świat 28 grudnia w 1550 roku w Rostkowie na Mazowszu w rodzinie szlacheckiej. W dzieciństwie był bardzo wrażliwym dzieckiem. Pierwsze nauki pobierał w domu. W wieku 14 lat, razem ze swoim starszym bratem Pawłem, został wysłany na dalszą naukę do szkoły prowadzonej przez jezuitów w Wiedniu, gdzie dotarli 24 lipca 1564 roku. Szkoła ta cieszyła się dużą renomą.

Stanisław bardzo gorliwie przykładał się do nauki i bardzo szybko nadrobił zaległości. Dbał nie tylko o zdobywanie wiedzy (znał biegle niemiecki i łacinę, rozumiał też teksty greckie), ale jeszcze bardziej, z pomocą obfitej łaski Bożej, kształtował swojego ducha. Już wtedy posiadał głęboką pobożność eucharystyczną, a także odczuwał bliskość i opiekę Maryi, której od najmłodszych lat powierzył pieczę na swoją czystością serca. Głęboko pragnął cały należeć do Pana.
W grudniu 1565 roku Stanisław ciężko zachorował. Gdy właściciel domu nie zgodził się, by przyszedł do mieszkania ksiądz z Najświętszym Sakramentem, wtedy osobiście udzieliła mu Go św. Barbara, którą otaczał wielką czcią. Patrząc na pracę i duchowy entuzjazm pierwszych jezuitów, zapragnął wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Ci jednak nie chcieli go przyjąć do nowicjatu, obawiając się negatywnej reakcji rodziców.
Stanisław widząc, że na miejscu nie będzie możliwa realizacja pragnienia, postanowił uciec do Niemiec, by prosić o przyjęcie do zakonu. W Dylindze św. Piotr Kanizy poddał go próbie. Przez pewien okres czasu sprzątał pokoje i pomagał w kuchni, co było dla polskiego szlachcica bolesnym doświadczeniem. Po pewnym czasie prowincjał niemiecki odesłał go wraz z dwoma młodymi jezuitami do Rzymu. W liście polecającym napisał:
"Ten, kto prowadzony przez Chrystusa ten list przyniesie, a został wysłany z naszej Prowincji, to Stanisław, polski szlachcic, młodzieniec uczciwy i gorliwy. Nasi w Wiedniu nie ośmielili się go przyjąć, żeby się nie wydawało, że działają wbrew woli rodziny. Kiedy przybył do nas i chciał spełnić złożone już dawniej postanowienie (bo już przed laty całkowicie się oddał Towarzystwu, zanim do niego wstąpił), w Dylindze w konwikcie odbył przez jakiś czas próby i okazało się, że w posługach jest zawsze godny zaufania, a w powołaniu wytrwały".
Do Rzymu Stanisław i jego dwóch towarzyszy dotarli 28 października 1567 roku. Do nowicjatu, przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale, przyjął go generał zakonu, św. Franciszek Borgiasz.
Z wielką radością polski szlachcic włączył się w rytm życia nowicjackiego: modlitwy, prac domowych, posług w szpitalu, konferencji ascetycznych oraz regularnych rozmów duchowych z opiekunem nowicjuszy. Dzięki wielkiej prostocie w zachowaniu, solidności w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz duchowi modlitwy Stanisław zyskiwał sobie wielką sympatię.
W lipcu 1568 roku na skutek wielkich upałów, Stanisław bardzo ciężko zachorował. Przeczuwał swój bliski koniec ziemskiej wędrówki i otwarcie, bez lęku, o tym mówił, mimo że stan jego zdrowia nieco się polepszał. Odszedł do Pana 15 sierpnia 1568 roku, w dniu Wniebowzięcia N. Maryi Panny.
Lud Rzymu spontanicznie nazwał świętym młodego Polaka, który w całym świecie rozsławił naszą Ojczyznę, a dla wszystkich młodych stał się wzorem niesłychanego hartu ducha. Kanonizował go papież Benedykt XIII w 1726 roku.
BŁ. KLARA SZCZĘSNA - PATRONKA WSZYSTKICH, KTÓRZY BEZ ROZGŁOSU CZYNIĄ DOBRO


M. Klara Ludwika Szczęsna urodziła się 18 lipca 1863 r. we wsi Cieszki w diecezji płockiej, jako czwarte z pięciorga dzieci Antoniego i Franciszki Szczęsnych. Matka jej zmarła, gdy Ludwika miała dwanaście lat.

Dorastająca Ludwika postanowiła oddać swe życie Bogu. Nakłaniana przez ojca do zawarcia małżeństwa, w siedemnastym roku życia opuściła potajemnie rodzinny dom i udała się do Mławy.
W 1886 r. wstąpiła do ukrytego Zgromadzenia Sług Jezusa, założonego przez bł. Honorata Koźmińskiego w Warszawie, którego zadaniem była praca apostolska wśród służących.

Gdy w 1893 r. ks. J. S. Pelczar prosił o. Honorata o siostry do prowadzenia przytuliska dla służących w Krakowie, wówczas przełożeni Sług Jezusa skierowali tam Ludwikę, która nowe obowiązki wykonywała z wielką gorliwością i miłością.

Zawsze otwarta na potrzeby bliźnich i działanie Ducha Bożego, dzieliła troskę bł. J. S. Pelczara o los służących, robotnic fabrycznych i chorych po domach.

Z tego dzieła dobroczynno-apostolskiego wyrosło nowe Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, którego stała się pierwszą członkinią, współzalożycielką i przełożoną.

Poprzez nią natchnienia Boże i wskazania Założyciela znalazły trwały wyraz w duchowości i pracach apostolskich Sióstr Sercanek. Zmarła 7 lutego 1916 r. w Krakowie.

Matka Klara uczyniwszy we wczesnej młodości decydujący wybór należenia tylko do Boga - konsekwentnie, bez wahania, niepodzielnym sercem była Mu oddana przez całe życie, trwając zawsze w postawie ofiarnej, pokornej służby wobec wszystkich, wśród których wola Boża ją postawiła.

Była czytelnym znakiem miłości Boga. Jej osobistym hasłem i programem życiowym były słowa: Wszystko dla Serca Jezusowego
Nabożeństwa dziękczynne za czas nawiedzenia Matki Bożej w Jasnogórskim Obrazie.


Zapraszamy na nabożeństwa będące dziękczynieniem za czas nawiedzenia Czarnej Madonny w naszej parafii:

Apel Jasnogórski w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 20:00
Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 17:30
Ostatni piątek miesiąca - Msza o godz. 16:00

Osoby w starszym wieku, chore, niepełnosprawne, cierpiące zapraszamy na Mszę św. w każdy ostatni piątek miesiąca na godz. 16:00.